Vetranie je nevyhnutné!

Staré drevené okná vďaka nedostatočnému utesneniu zabezpečovali cirkuláciu vzduchu medzi exteriérom a interiérom. Tieto netesnosti znamenali veľké straty tepla, čo bolo dôvodom na výmenu okien. Po ich výmene za nové plastové či drevené eurookná ostala miestnosť „hermeticky“ uzavretá, čo prinieslo úsporu energie, ale na druhej strane zhoršenie klímy v miestnosti. Oproti starým zdvojeným oknám majú znížený prestup tepla ale tiež špárovú prievzdušnosť. Pri nedostatočnej výmene vzduchu sa nahromadená vlhkosť vyzrážala na najchladnejších miestach v miestnosti - najčastejšie na skle, ale v tom horšom prípade sa prejaví vznikom plesní na stenách. Pri drevených eurooknách môže dôjsť k poškodeniu povrchovej úpravy.

Príčiny vzniku plesní

  • zvýšená vnútorná vlhkosť (bazén, kvety)
  • nesprávne alebo slabé vetranie
  • prerušovaný spôsob vykurovania
  • nesprávne umiestnenie závesu

Pri novostavbách je to dôsledok osadenia okien do hrubej stavby, kde konzervujú všetkú vlhkosť uvoľnujúcu sa z mokrých procesov pri dokončovacích prácach. Vlhkosť z čerstvo vymurovanej priečky alebo nanovo premaľovanej steny sa neuvoľní v priebehu pár dní. V novostavbách treba počítať s postupným niekoľkoročným vysychaním.

Vetranie

Najjednoduchším spôsobom ako môžeme zamedziť vlhkosti v miestnosti je vetranie. K tomu napomáha mikroventilácia, alebo iné odvetrávacie okenné systémy. Najúčinnejším spôsobom je nárazové vetranie, čo znamená dvakrát denne otvoriť okná dokorán po dobu 10 – 15 minút. Cieľom je dosiahnúť dôkladnú výmenu vzduchu a nie prílišné vychladnutie stien miestnosti.

Je potrebné si uvedomiť, že vetranie musíme zabezpečiť i v zimných mesiacoch. A práve v tomto období sa najmenej vetrá, čo má za následok kondenzát na sklách.

Čim má zasklenie nižší koeficient prestupu tepla, tým je jeho vnútorná povrchová teplota vyššia a tým menej sa vyskytuje kondenzácia na sklenených plochách.