Postup montáže plastových okien

Našou referenciou sú byty a domy nielen na Slovensku ale i v Rakúsku.

Pracujeme tak, aby sme mali iba spokojných zákazníkov:

 
 
 
POSTUPNÁ VÝMENA
CELEJ BUDOVY
 
         
DEMONTÁŽ
STARÉHO
OKNA
ZAČISTENIE
STAVEBNÉHO
OTVORU
OSADENIE KRÍDEL
A MURÁRSKE PRÁCE
OSADENIE RÁMU
A ZAISTENIE
DOKONČENIE
ŠPALIET
         
 
 
 
STARÉ
A NOVÉ OKNO