Ochrana okien pri murárskych prácach

Okná osadené do novostavby či rekonštruovanej budovy je potrebné chrániť pred nasledujúcimi murárskymi a maliarskými prácami, pri ktorých vznikajúci prach, odfŕknutá malta alebo farba môžu poškodiť sklo, ale predovšetkým rám dreveného okna. Na takéto poškodenia sa záruka nevzťahuje.

Na prikrytie použijeme priesvitnú (prístup svetla) ochrannú fóliu, alebo iný materiál zamedzujúci zašpineniu okien a prichytíme pomocou lepiacej pásky. Najvhodnejšia lepiaca páska je od dodávateľa náterovej hmoty, výrobcu okien prípadne jeho doporučenia. Nevhodná lepiaca páska môže znehodnotiť náter odtrhnutím laku alebo zanechaním vrstvy ťažko odstrániteľného lepidla. V prípade núdze je možné použiť lacnejšie krepové pásky, ktoré je potrebné odstrániť čo najrýchlejšie a to predovšetkým z drevených častí okna. Po dlhodobom použití zanechávajú na dreve krepové pásky zvyšky lepidla, ktoré sa dajú odstrániť trpezlivým čistením terpentínovým lepidlom.

V žiadnom prípade nenechávajte krepové pásky nalepené priamo na dreve dlhšie ako 12 hod. V prípade dlhodobejšieho ponechania fólii na oknách nezabudnite na fóliach urobiť niekoľko malých otvorov na prístup vzduchu.

Pri nedostatočnej ochrane okna môže spôsobiť poškodenie predovšetkým vápno, ktoré je agresívne na všetky komponenty na okne od tesnenia cez kovanie až po povrchovú úpravu. Jeho odstránenie je časovo náročnejšie ako ochrana okien fóliami.

Časté následky poškodenia maltou:

 • „vyžratie“ laku
 • poškrabanie laku, skla
 • zanesenie celoobvodového kovania a tým zníženie funkčnosti
 • prilepenie na tesnenie
 • oxidovanie kovových častí

Napriek všetkému úsiliu o zakrytie okna sa môže stať, že bolo znečistené maltou. V tomto prípade budeme maltu odstraňovať pomocou teplej vody so saponátom (bez abrazív – jemné čiastočky, ktoré poškodia povrch) a mäkkej handričky. V miestach uloženia kovania a pántov je sťažený prístup a preto ak to situácia dovoľuje je vhodné nečistotu vyfúknuť alebo povysávať.

Povrchová úprava drevených eurookien vyzrieva niekoľko mesiacov po montáži do stavebných otvorov. Je potrebné dôkladné odvetrávanie miestností. Pri novostavbách to znamená vytvoriť prievan a vypustiť vlhkosť, ktorá je naakumulovaná vo vnútorných priestoroch. Pri nedostatočnom odvetraní interiérov prichádza ku tvorbe kondenzátu na skle a neskôr k tvorbe plesní. Pri drevených oknách môže prísť k poškodeniu povrchovej úpravy.

Vlhkosť je nepriateľ

Často nastáva situácia, keď v novostavbách po murárskych prácach ostávajú okná uzavreté a na oknách je vidieť stekajúce kvapky vody. Náter nie je schopný absorbovať takúto vlhkosť a dochádza k jeho oddelenia od podkladu. Po vyschnutí sa náter odlúpi. Vysoká vlhkosť v interiéroch škodí nielen povrchovej úprave okien, ale aj kovaniu, ktoré korodujú.

Pri dodržaní základných zásad ochrany okien Vám budú dlho a bezporuchovo slúžiť

 • po montáži okien krídla zabaliť do fólie
 • namontovať na krídla kľučky – obaliť
 • rám okna olepiť páskou
 • po ukončení stavebných prác odstrániť fóliu s páskami
 • nasadiť vyčistené krytky kovania
 • použiť udržovaciu sadu
 • neustále vetrať sklopkou