Cenová ponuka CEDERA plus:

 

K vypracovaniu cenovej ponuky na plastové okná potrebujete premyslieť:

 • rozmery okien (orientačne odmerané od múru po múr – aj s delením)
 • množstvo
 • členenie – počet krídel
 • spôsob otvárania
 • farebnosť povrchu
 • typ skla
 • požadované služby
 • doplnky

Alebo nám môžete zaslať kópiu podkladu „Výpis stavebných prvkov“ spracovanú architektom.Podklad ku kalkulácií nám môžete zaslať:

Po akceptácii cenovej ponuky:

 • vystavenie záväznej objednávky
 • uhradenie zalohovej faktúry
 • zameranie
 • 2 – 4 dni pred montážou dohodnutie termínu montáže
 • montáž
 • prebratie diela